نویسنده: محمد مهدیزاد

هفت سالگی خدمات تیوب تکنیک

این افتخار را داشتیم تا برای کل کشور خدمات با یک سال گارانتی را تقدیم کنیم . پس از این نیز با خدماتی بی نظیر و ممتاز برای خدمت رسانی بهتر آماده شدیم