6L6 / 6n3C military grade

آ‍پگرید نظامی ۱۰ هزار ساعت کاکرد و یک سال گارانتی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *