Seth Lover

قبل از Seth Lover گیتاریست ها هام 60 هرتز را به خوبی می شنیدند زیرا از طریق سیم پیچ پیکاب ها جذب می شد و به همراه اصوات ساز وارد تقویت کننده می گشت .در امریکا تناوب برق 60 هرتز است .

در Kalamazoo, از ایالت میشیگان متولد شد و پس از فراغت از کار در بخش های الکترونیک ارتش به تعمیر رادیو و شارژ باطری های ان روی می اورد و سرانجام در ابتدای دهه 40 به کار در شرکت گیبسون دعوت می شود .

گیبسون ان موقع تقویت کننده های لامپی را از Chicago company می خرید و پس از گذاشتن لامپ و تست کیفیت ان ها را می فروخت و seth lover مسول عیب یابی بود .در این هنگام جنگ جهانی دوم شروع شد و seth lover دوباره به ارتش پیوست

اما تمام دوران جنگ را به اموزش در مرکز تکنیکی رادیو در ارتش سپری کرد .و سپس دوباره به گیبسون ملحق شد و سالها با انها بود .

قدیمی ترین طراحی seth lover کنترل ترمولویی بود بدون نویز که در ان یک بخش نوری کار می کرد .وقتی در ارتش بود گیبسون از ان استفاده کرد .


در ابتدای دهه 50 بر روی hum-bucking pickup کار کرد و توانست اثر نویز 60 هرتز را کم کند .در پیکاب تک کویل نوازنده می بایست جایی را انتخاب کند که تداخل نویز برای سازش کم باشد .در 1955 پس از چهار سال تلاش توانست پتنت این ساختاررا که دو کویل داشت و خیلی ساده در خروجی خود نویز را از بین می برد …را ثبت کند .مواردی بود که برخی تلاشهایی برای ثبت چیزهای مشابه را داشتند و این کار را دشوار کرده بود .

ساخت هام باکر در گبسون همان 1955 شروع گشت و به علت نبود پتنت روی ساز برچبسب در حال اخذ پتنت یا paf می چسباندند .سپس با امدن پتنت لیبل را به شماره پتنت تغییر دادند ولی شماره واقعی درج نشد تا نتوانند کپی کنند?

روی پیکاب …..نه روی ساز …تصحیح شود .

کار در گیبسون تا 1967 ادامه داشت تا اینکه فندر را cbs می خرد و شغلی با سالی 12 هزار دلار پیشنهاد می کند و این در مقایسه با 7000 دلار گیبسون بیشتر بود

زمانی که seth lover به فندر رفت تصمیم گرفت تغییراتی کوچک در صدای گیتار فندر بدهد .فندر تمایل داشت صدای خوب گیبسون را داشته باشد .در حالیکه ذاتا صدای فندر brighter بود اینتغییر متوجه جنس هسته پیکاب شد و هارمونیک دوم باشکوه ..زیبا وقویتر ظاهر شد .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *