Orange Tiny Terror

یکی از محبوب ترین ها .. قلب تپنده el84 push pull با قطعات انگلیسی

orange tiny terror

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *